Choď na obsah Choď na menu
 


Test 7 - Príbehy zo života detí

14. 6. 2011
4. TEMATICKÝ TEST Z LITERATÚRY 7 Príbehy zo života detí meno: _____________________ trieda: ________ šk. rok: ___________ 1. K akému literárnemu druhu patria diela – Z teplého hniezda a Do konca ? A/ príbehy zo života detí B/ poviedka C/ lyrika D/ epika 2. Nuž takto pochodil neborák Matej Rafikovie. Z pekného, štíhleho chlapca za hodinu urobili strašidlo do konopí. Maťka obliekli do nových šiat. Čižmy sú voľné, že by sa do každej i po dve také nohy, ako sú Maťkove, zmestili. A ako sú ušité šaty! Aspoň kabátik by patril určite do múzea; je krátky, ale široký, že by mohol ešte i druhý Matej vojsť doň. Aký slohový postup a slohový útvar použil autor v uvedenej ukážke? A/ opisný, vonkajšia charakteristika B/ rozprávací, vnútorná charakteristika C/ umelecký, rozprávanie príbehu D/ informačný, opis osoby 3. Príbeh Maťka Rafikovie je z diela: A/ Do školy, J. C. Hronský B/ Z teplého hniezda, M. Kukučín C/ Maroško, M. Rázus D/ Do konca, J. G. Tajovský 4. Hlavným dôvodom, prečo Maťko Rafikovie odchádza z domu, je: A/ pochádzal z viacerých súrodencov a rodičia by ich všetkých neuživili B/ išiel za učňa k čižmárovi Ondrejovi Zápotočnému C/ išiel pomôcť staršiemu bratovi Ondrášovi na jeho gazdovstvo D/ išiel do mesta priučiť sa remeslu – krajčírstvu 5. Poviedka – Do konca – patrí do: A/ dedinského cyklu J. G. Tajovského B/ dedinského cyklu J. C. Hronského C/ starootcovského cyklu J. G. Tajovského D/ starootcovského cyklu J. C. Hronského 6. Rád mal smiech, i on často smiešne veci rozprával, ale podobnému vtipu nerozumel. To už keď malo byť na smiech, muselo zato stáť, nielen slovo prehodiť. Lebo to bola jedna z hlavných jeho vlastností, že s každým hovoril priamo, skrátka a vždy vážne. Nikdy nezaháľal. Buď kosiská opravoval, šindle strúhal, ...po záhradách štepil, presádzal, opiľoval,... (Do konca, upravený text) Ku ktorému slohovému útvaru zaradíš text ukážky? A/ vonkajšia charakteristika B/ rozprávanie príbehu C/ vnútorná charakteristika D/ umelecký opis 7. Text k otázka č. 7 – 9. V jedálni vlnenými dekami treli chlapovi údy, otec mu dával masáž srdca. Otec povedal, že sa z toho dostane. - Vyhrabal ho Bak? – opýtal som sa ho neskôr. - Kdeže. - Bak si naháňal snehové guľky, – povedal otec. - Aké guľky? – Nerozumel som. Dočerta, kto mu ich robil? - Spod nôh sa nám sypal sneh. Na strmom svahu sa z toho robili guľky. Bak ich naháňal. Ako lavínový pes nestojí za nič. Napriek vážnemu príbehu – záchrana zasypaného turistu – pôsobí text ukážky humorne. Ktorý druh komiky autor využil? A/ charakterovú komiku B/ situačnú komiku C/ slovnú komiku D/ dobovú komiku 8. Príbeh otca, syna a ich psa Baka uprostred hôr. Ukážka aj indície napovedajú, že hovoríme o diele: A/ Pre teba sa postavím proti svetu B/ V doline dlhých tiňov C/ Rysie kože D/ Sivé vĺča 9. Aká forma rozprávania je použitá v ukážke, ak vieš, že rozprávačom príbehu je hlavná postava? A/ ja-forma B/ ty-forma C/ on-forma D/ my-forma 10. Maťo je v očiach svojho mladšieho brata Peťa čarodejníkom a prorokom. Toto uznanie si získal svojou prešibanosťou. O ktorom diele hovoríme? A/ Psie meno B/ Do školy C/ Môj kôň D/ Prorok a snežný pes 11. Ktoré diela majú autobiografický charakter? A/ Do konca, Požiar B/ Do školy, Môj kôň C/ Z teplého hniezda, Prorok a snežný pes D/ Požiar, Môj kôň 12. Text k otázkam č. 12 – 13. Otvorili sa dvere a vkročil dnu učiteľ, prebehnúc okom po nás všetkých. A hrozné mal oči! Kde si oprel zrak, tam uštiplo väčšmi ako najhybkejší brezovec a zatriaslo, sťaby ťa mykal niekto za plece. Jedine mňa s Mišom vzal si na mušku. Aký to bol čovek, hneď ti nazrel do žalúdka. (Do školy, upravený text) Nájdi možnosť, v ktorej sú v danom poradí pomenované podčiarknuté umelecké prostriedky. A/ epiteton, metafora B/ metafora, prirovnanie C/ personifikácia, prirovnanie D/ personifikácia, epiteton 13. Čo znamená frazeologizmus – nazrieť do žalúdka – uvedený v poslednej vete ukážky? A/ byť zaujatý, nepriateľsky naladený proti niekomu B/ karhať niekoho, vyčítať mu jeho chyby C/ poznať niečie úmysly, zámery, často nedobré D/ neznášať, nenávidieť niekoho 14. Ktoré tvrdenie o úryvku Požiar je nepravdivé? A/ Otec poslal nahnevane Jakuba z horiaceho sila domov, pretože sa oňho bál. B/ Jakub, keď bol mladší, sa chcel otcovi podobať a chcel s ním pracovať v obilnom sile. C/ ,,Vypni to a vypadni“ – to bola reakcia unaveného otca, keď chcel Jakub pozerať hokej v televízii. D/ Otec poslal Jakuba zo sila, v ktorom vypukol požiar, nahnevane domov, pretože mu nevedel zabudnúť ich predchádzajúcu hádku. 15. Poviedka Požiar je zo zbierky Motýľ v škrupine. Čo symbolizuje toto metaforické pomenovanie? A/ mladého človeka v období dospievania, ktorý sa cíti ako motýľ uzavretý v škrupine B/ mladého človeka v období dospievania, ktorý má tajomstvá ukryté v škrupine C/ mladého človeka v období dospievania, ktorý sa cíti krásny ako motýľ D/ mladého človeka v období dospievania, ktorý chce žiť v škrupine (v izolácii), z ktorej nechce nikdy vyletieť do sveta dospelých Hodnotenie: body percentá známka
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

hluposŤ

(katka, 7. 11. 2011 17:03)

nigdy v zivote nebudem citat knihy a ani nebudem