Choď na obsah Choď na menu
 


Test 7 - Príbehy zo života detí

14. 6. 2011
4. TEMATICKÝ TEST Z LITERATÚRY 7 Príbehy zo života detí meno: _____________________ trieda: ________ šk. rok: ___________ 1. K akému literárnemu druhu patria diela – Z teplého hniezda a Do konca ? A/ príbehy zo života detí B/ poviedka C/ lyrika D/ epika 2. Nuž takto pochodil neborák Matej Rafikovie. Z pekného, štíhleho chlapca za hodinu urobili strašidlo do konopí. Maťka obliekli do nových šiat. Čižmy sú voľné, že by sa do každej i po dve také nohy, ako sú Maťkove, zmestili. A ako sú ušité šaty! Aspoň kabátik by patril určite do múzea; je krátky, ale široký, že by mohol ešte i druhý Matej vojsť doň. Aký slohový postup a slohový útvar použil autor v uvedenej ukážke? A/ opisný, vonkajšia charakteristika B/ rozprávací, vnútorná charakteristika C/ umelecký, rozprávanie príbehu D/ informačný, opis osoby 3. Príbeh Maťka Rafikovie je z diela: A/ Do školy, J. C. Hronský B/ Z teplého hniezda, M. Kukučín C/ Maroško, M. Rázus D/ Do konca, J. G. Tajovský 4. Hlavným dôvodom, prečo Maťko Rafikovie odchádza z domu, je: A/ pochádzal z viacerých súrodencov a rodičia by ich všetkých neuživili B/ išiel za učňa k čižmárovi Ondrejovi Zápotočnému C/ išiel pomôcť staršiemu bratovi Ondrášovi na jeho gazdovstvo D/ išiel do mesta priučiť sa remeslu – krajčírstvu 5. Poviedka – Do konca – patrí do: A/ dedinského cyklu J. G. Tajovského B/ dedinského cyklu J. C. Hronského C/ starootcovského cyklu J. G. Tajovského D/ starootcovského cyklu J. C. Hronského 6. Rád mal smiech, i on často smiešne veci rozprával, ale podobnému vtipu nerozumel. To už keď malo byť na smiech, muselo zato stáť, nielen slovo prehodiť. Lebo to bola jedna z hlavných jeho vlastností, že s každým hovoril priamo, skrátka a vždy vážne. Nikdy nezaháľal. Buď kosiská opravoval, šindle strúhal, ...po záhradách štepil, presádzal, opiľoval,... (Do konca, upravený text) Ku ktorému slohovému útvaru zaradíš text ukážky? A/ vonkajšia charakteristika B/ rozprávanie príbehu C/ vnútorná charakteristika D/ umelecký opis 7. Text k otázka č. 7 – 9. V jedálni vlnenými dekami treli chlapovi údy, otec mu dával masáž srdca. Otec povedal, že sa z toho dostane. - Vyhrabal ho Bak? – opýtal som sa ho neskôr. - Kdeže. - Bak si naháňal snehové guľky, – povedal otec. - Aké guľky? – Nerozumel som. Dočerta, kto mu ich robil? - Spod nôh sa nám sypal sneh. Na strmom svahu sa z toho robili guľky. Bak ich naháňal. Ako lavínový pes nestojí za nič. Napriek vážnemu príbehu – záchrana zasypaného turistu – pôsobí text ukážky humorne. Ktorý druh komiky autor využil? A/ charakterovú komiku B/ situačnú komiku C/ slovnú komiku D/ dobovú komiku 8. Príbeh otca, syna a ich psa Baka uprostred hôr. Ukážka aj indície napovedajú, že hovoríme o diele: A/ Pre teba sa postavím proti svetu B/ V doline dlhých tiňov C/ Rysie kože D/ Sivé vĺča 9. Aká forma rozprávania je použitá v ukážke, ak vieš, že rozprávačom príbehu je hlavná postava? A/ ja-forma B/ ty-forma C/ on-forma D/ my-forma 10. Maťo je v očiach svojho mladšieho brata Peťa čarodejníkom a prorokom. Toto uznanie si získal svojou prešibanosťou. O ktorom diele hovoríme? A/ Psie meno B/ Do školy C/ Môj kôň D/ Prorok a snežný pes 11. Ktoré diela majú autobiografický charakter? A/ Do konca, Požiar B/ Do školy, Môj kôň C/ Z teplého hniezda, Prorok a snežný pes D/ Požiar, Môj kôň 12. Text k otázkam č. 12 – 13. Otvorili sa dvere a vkročil dnu učiteľ, prebehnúc okom po nás všetkých. A hrozné mal oči! Kde si oprel zrak, tam uštiplo väčšmi ako najhybkejší brezovec a zatriaslo, sťaby ťa mykal niekto za plece. Jedine mňa s Mišom vzal si na mušku. Aký to bol čovek, hneď ti nazrel do žalúdka. (Do školy, upravený text) Nájdi možnosť, v ktorej sú v danom poradí pomenované podčiarknuté umelecké prostriedky. A/ epiteton, metafora B/ metafora, prirovnanie C/ personifikácia, prirovnanie D/ personifikácia, epiteton 13. Čo znamená frazeologizmus – nazrieť do žalúdka – uvedený v poslednej vete ukážky? A/ byť zaujatý, nepriateľsky naladený proti niekomu B/ karhať niekoho, vyčítať mu jeho chyby C/ poznať niečie úmysly, zámery, často nedobré D/ neznášať, nenávidieť niekoho 14. Ktoré tvrdenie o úryvku Požiar je nepravdivé? A/ Otec poslal nahnevane Jakuba z horiaceho sila domov, pretože sa oňho bál. B/ Jakub, keď bol mladší, sa chcel otcovi podobať a chcel s ním pracovať v obilnom sile. C/ ,,Vypni to a vypadni“ – to bola reakcia unaveného otca, keď chcel Jakub pozerať hokej v televízii. D/ Otec poslal Jakuba zo sila, v ktorom vypukol požiar, nahnevane domov, pretože mu nevedel zabudnúť ich predchádzajúcu hádku. 15. Poviedka Požiar je zo zbierky Motýľ v škrupine. Čo symbolizuje toto metaforické pomenovanie? A/ mladého človeka v období dospievania, ktorý sa cíti ako motýľ uzavretý v škrupine B/ mladého človeka v období dospievania, ktorý má tajomstvá ukryté v škrupine C/ mladého človeka v období dospievania, ktorý sa cíti krásny ako motýľ D/ mladého človeka v období dospievania, ktorý chce žiť v škrupine (v izolácii), z ktorej nechce nikdy vyletieť do sveta dospelých Hodnotenie: body percentá známka
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

High Blood Force associated with older people

(AAroutlearroca, 24. 7. 2018 14:57)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-10-mg/

hluposŤ

(katka, 7. 11. 2011 17:03)

nigdy v zivote nebudem citat knihy a ani nebudem